Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
Статии на български език
......................................................................................................................

Тази страница е в процес на развитие. В момента в нея са поместени връзки с материали на български и английски език, които могат да представляват интерес за потребители и професионалисти, публикувани в други сайтове.


Психоанализата като терапевтичен метод


Депресията – болезненото лице на тъгата"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков
Преводни статии
......................................................................................................................
Материали на английски език
......................................................................................................................


Greenberg, J., Mitchel, S.   Object Relations in Psychoanalytic Theory

Ogden, Th., -  The matrix of the mind: object relations and the psychoanalytic dialogue

Spillius, E., Melanie Klein Today: Mainly Theory