"Аналитика" в дати:
1997 - съучредителите на бъдещата служба, заедно с колеги от "Александровска" болница, разработват проект за работа с млади хора с риск от психоза. Този проект става основа на бъдещата служба.
1998 - службата е учредена като проект за работа с млади хора. Разработва се програма за ранни интервенции, която съчетава индивидуалната грижа с интервенции в общността (училище, семейство и др.).
2001 - службата е регистрирана като частна практика. Експериментира се с предлагането на психично-здравни услуги като частна инициатива.
2002 - службата работи по проект на ПРООН за оценка на подходящи за младите хора здравни услуги. Част от екипа на "Аналитика" задълбочава уменията си в изследователската работа.
2003 - политиката на службата включва като приоритет изграждане на психотерапевтични програми от грижи.
2006 - стартира проект за психотерапевтична и консултативна работа с деца.
2009 - трима професионалисти от екипа на службата приключват продължително обучение по психоанализа и придобиват лиценз за независимо практикуване.
2010 - екипът на службата работи върху изграждане на обучителни семинари в областта на психоаналитичната психотерапия и психоанализата.
Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
История
......................................................................................................................


“Аналитика” е основана през 1998г., а през 1999 г. е регистрирана като лечебно заведение. Службата е вписана в регистъра на Министерството и Райония център по здравеопазване—София под №00002.

През първите пет години от съществуването си екипът на центъра разработва програми от грижи, които съчетават медицински, психосоциални и психотерапевтични услуги и имат за цел да подпомогнат млади хора в риск от тежка психична болест да възстановят пълноценния си живот.

Натрупаният опит ни доведе до убеждението, че емоционалното благополучие зависи от инвестирането в личността във всички фази на нейното развитие и стимулира екипа да отдели специално внимание към психотерапевтичните програми и услуги на службата.

Основната част от членовете на екипа продължиха да се специализират в методи на работа с емоционалния живот като психоанализата, които все още са малко разпространени в страната.

От 2003г. екипът на центъра се специализира в психоаналитична психотерапия и консултиране при емоционални проблеми и трудности в отношенията.

През 2006 г. в службата се планират нови проекти, свързани с превенция и лечение на емоционални разстройства, например психоаналитично консултиране на деца, програма по проблемите на безплодието и бременността и други.

Службата развива връзки с корпоративни клиенти, като далечната цел е да бъде разработена програма за хора, които срещат емоционални трудности в практикуването на предприемачество и на трудовата си роля.

След 2004г. основната част от екипа на службата се ангажира изключително с работа в областта на психоанализата.
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков