Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
Карта
......................................................................................................................
От 01.04. 2007г. центърът е преместен на нов адрес.

Новият адресът на "Аналитика" е:
Център “Аналитика”

София
Ул. “Чаталджа” №17, ет.1


Електронен адрес:
analytica@mail.bg

Подробна ориентация за местонахождението ни ще получите от поместената по-долу карта.
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков