Цени на услугите
Цените са изчислени към 01.03.2016г. и подлежат на осъвременяване.

Оценка                               - 60 лв.

Консултация                       - 50 лв.

Семейна консултация            - 60лв.

Психотерапевтична сесия     

- с психоаналитик                - 50 лв.

- с терапевт - консултант      - 40 лв.

Психоаналитична сесия         - по договаряне


От 2006 г. службата няма договор с НЗОК, поради отсъствието на финансиране на психотерапевтични услуги.

Отстъпки в цените се договарят при всеки индивидуален случай, като решение за продължителността и размера на направената отстъпка се взема след обсъждане от екипа на службата.

Възможност да се предоставят услуги при ниски цени е свързана с практикуващите на територията на "Аналитика" специализанти от Нов български университет.  Ръководството на центъра поема гаранции за качеството на работата на специализантите.Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
Процедури
......................................................................................................................

Заявка. Първият контакт става чрез разговор по телефона, в рамките на който се представя проблема и се уговаря час за консултация и оценка.

Оценка. Целта на оценката е да бъде взето решение относно най-подходящия вид психологична работа за конкретната проблематика и конкретните индивидуални особености. Продължителността на оценката е 2-4 сесии. По време на оценката от Вас ще се очаква да разкажете за проблемите си, за собствената си история. Оценката завършва с формулировка на поставените проблеми и препоръка за вида психологична работа, която предстои.

Екипно съвещание. Екипното съвещание е гарант за качеството на работата в службата. При получаване на Вашето съгласие, оценката се обсъжда в екипа. Препоръките се сверяват и се взима решение кой е най-подготвен да поеме работата с Вас. При избора на индивидуален терапевт се вземат предвид предпочитанията Ви.

Поемане на заявката. След приключване на оценката и назначаване на индивидуален терапевт службата се ангажира с работата с конкретния клиент.
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Записване на час за консултация
За да запишете час за консултация е нужно да направите предварителна заявка на личния телефон на всеки от консултантите на службата. В телефонния разговор ще бъдете поканени да опишете накратко повода за консултацията.

Вашата заявка ще бъде представена на екипно съвещание на службата и ще бъде избран най-подходящия за задачата професионалист от службата.

Можете да направите първия контакт с нас и като изпратите съобщение на нашия електронен адрес с кратко изложение на затрудненията, за които търсите консултация. Ще получите отговор от професионалиста, пред когото сте направили заявката, в срок до 5 работни дни.
Фотографии: Кирил Славков