Информационен проект

Целта на този проект е разпространяването на знания за психичното и емоционалното здраве. За тази цел членовете на екипа ще изготвят и поместват в страницата на службата прегледи и представяния на преводни текстове, които представят основни теории за психичния живот, ще публикуват ограничен брой авторски статии, засягащи природата на терапевтичната практика и състоянията, които могат да се възползват от нея. Тези текстове ще можете да намерите в рубриката "СТАТИИ".

Координатор: д-р Майя Младенова
Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
Проекти
..............................................................................................................
  • Оценка на детегледачки
  • Консултативни услуги за корпоративни клиенти
  • Информационен проект
Консултативни услуги за корпоративни клиенти

Задачите, свързани с динамичната работа в бизнес среда, често изискват не просто повърхностна промяна в поведението ни, а преразглеждане на нагласите и възгледите, с които живеем от години. Професионалните роли в корпорации, които носят духа на предприемачеството, могат да достигнат и отидат отвъд психологическите граници на собствената ни личност.

Този проект има за цел да откликне на потребностите на тези клиенти, които имат нужда да се вгледат в личността си, за да продължат напред в професионалното си развитие.

Работата с корпоративни клиенти включва провеждане на обучителни семинари за управление на професионалния стрес, както и предоставяне на консултативни и психотерапевтични услуги за служители и техните семейства при преференциални условия.Координатор: д-р Светлозар Василев
Оценка на детегледачки

Целта на проекта е да разработи метод за оценка на пригодността на кандидати за позицията на детегледачки да се свързват с децата, с които се грижат по привързан и емоционално ангажиран начин. Проектът работи в услуга на семейства, които търсят да назначат подходящ човек за гледане на детето си или фирми - посредници при осигуряването на тази услуга. Разработено е интервю за оценка и протокол за докладване на оценката.
Координатор: Мария Николова
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков