Психологично консултиране

Консултирането е метод за изясняване на ключови психологични проблеми, които оказват влияние върху индивида и неговото отношение със средата. То е полезен инструмент за работа с хора, за които разпознаването и анализирането на собствените затруднения е достатъчно, за да се справят със ситуацията. Консултирането е подходящ подход в случаите, когато клиентите си поставят ясни и свързани с конкретна ситуация цели.

Макар и с ограничено приложение от гледна точка на проблематиката и типовете личности, консултирането дава богати възможности от гледна точка на честотата и продължителността на контактите. Това го прави предпочитан избор за хора с динамичен живот и висока мобилност.


Координатор:
Гергана Попгеоргиева
Телефон за връзка:
0896 70 29 12
Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"
ПРОГРАМИ
..............................................................................................................
  • Психоанализа
  • Психологическо консултиране
  • Психоаналитична психотерапия
Психоанализа

Психоанализата е метод за постигане на разбиране и по-добро управление на несъзнаваните мотиви и страсти, които оказват влияние върху емоциите, житейските избори и мотиви и поведението на хората.

Тя е подходящ метод на работа в случаите, когато затрудненията са формирани в течение на индивидуалното развитие и са вплетени в характера и личността. Поради това този подход предполага продължителна психологическа работа (няколко години) с висока интензивност (4-5 сесии седмично).

Като основен материал за терапевтична работа се използват свободните асоциации, сънищата и непосредствените хрумвания на пациента в аналитичната ситуация тук и сега. Целта е установяването и разпознаването на връзките между начина, по който работи ума и индивидуалната история на конкретния човек, а също така и постепенно израстване отвъд ограниченията, които тази история му е наложила.

Център "Аналитика" събира трима от лицензираните от IPA аналитици в България и един от кандидат-аналитиците и разполага с ресурси за поемане на заявки за индивидуална анализа.

(Справка с Международната психоаналитична организация можете да направите на следния адрес:
http://www.ipa.org.uk/Public/Roster.php?ID=4943&searchtext=&country=&city=&analyst-type=&member-language=&society= )Координатор: д-р Майя Младенова
Телефон за връзка: 0887 96 85 07Психоаналитична психотерапия

Психоаналтичната психотерапия използва откритието, че несъзнаваните психични процеси имат равностойна и понякога ключова роля за нашето функциониране. Тя е метод, чрез който може да се намери връзка както с осъзнатите, така и с несъзнаваните мотиви за нашето поведение. Този вид терапевтична работа е подходяща при затруднения в отношенията и постигането на собствена реализация и чувство за пълноценност в живота.

Психоаналитичната психотерапия представлява разговор, в който пациентът свободно назовава мисли, спомени, преживявания, сънища, а терапевтът го подпомага да открива техния многопластов смисъл и значение. Честотата на сесиите е от една до три седмично.

Възникнала като икономична алтернатива на психоанализата, психотерапията е подходяща при много състояния, за които класическата психоанализа се оказва твърде изискващ и неприложим за конкретния клиент метод на работа.Координатор: Мария Николова
Телефон за връзка: 0887 99 16 70
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков