Мария Енева

Психолог, Магистър по клинична и консултативна психология, Магистър по психология на развитието. Предоставя психологическо консултиране и психотерапия.
Работи с теми свързани с родителстването и детското развитие, депресивни и тревожни състояния, емоционални и поведенчески проблеми и др.

Телефон за връзка:    
0888 88 72 78
Електронен адрес:     
meneva@analytica-bg.info
Център за психотерапия и психоанализа "Аналитика"

д-р Светлозар Василев
Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Възпитаник е на Медицински Университет София, където работи като психиатър до 1998. Съосновател е на център "Аналитика" и от 1998г. е негов директор. Асистент е по психоаналитична терапия към Нов Български Университет. Има опит в работа с деца, клиенти с психоза и проблеми на личността. Работи в международни екипи и проекти фокусирани върху създаване на нови услуги в България. Предоставя психоанализа, психотерапия и консултации. 

Телефон за връзка:    
0888 97 83 69
Електронен адрес:  
svassilev@analytica-bg.info

Eкип
..............................................................................................................
Екипът на “Аналитика” включва профисионалисти с образование по психиатрия, психология или клинична социална работа, всеки от които има специализация по психотерапия и  опит с определен вид затруднения.

Общото помежду ни е любопитството ни към ролята на несъзнаваното в човешките отношения и поведение, както и във формирането на болезнени преживявания, психични болести и телесни неблагополучия.

Към екипа на службата са приобщени специализанти от Нов български университет, които работят под супервизия и предоставят услуги при преференциални за клиентите на центъра условия.
"Спиралата"
Фотография" Кирил Славков
Фотографии: Кирил Славков
Гергана Попгеоргиева

Дипломант по клинична социална работа на НБУ. Специализира работа с деца и възрастни в Smith College, Бостън. От 2005г. Има опит в психодинамично ориентирана терапия и консултиране. Работи с хора със затруднения в емоционалния живот и трудности при справяне с житейски кризи. Участва в обучителни и изследователски проекти.
Телефон за връзка:    
0896 70 29 12
Електронен адрес:      
gpopgeorgieva@analytica-bg.infoд-р Майя Младенова
Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Завършила е Медицински Университет в София и има  специалност по психиатрия. Съучредител е на център "Аналитика". Преподава обектни отношения, динамично интервюиране и клинични умения на студенти в Нов български университет. Участва в изследователски, приложни и обучителни проекти в областта на психичното здраве с български и международни екипи. Работи с хора с проблеми на личността,затруднения в изграждането на отношения, трудности в емоционалния живот и реализацията на творческия потенциал. Консултира клиенти със затруднения по повод на преживяна загуба.

Телефон за връзка:   
0878 10 99 33
Електронен адрес:      
mmladenova@analytica-bg.info

Проф. Тома Томов
Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Д-р Томов е психиатър и професор в Нов български университет. Разработва и води курсове по терапевтично поведение, отношения между хората и психодинамични теории. Супервизира професионалисти и екипи, които работят в помагащите професии. Автор на множество изследователски и научни публикации в областта на психиното здраве.

Работи психоаналитично с клиенти с проблеми в развитието на личността.

Телефон за връзка:   
0889 47 59 27
Електронен адрес:      
tntomov@gmail.com