История

“Аналитика” в дати:
1997 – съучредителите на бъдещата служба, заедно с колеги от “Александровска” болница, разработват проект за работа с млади хора с риск от психоза. Този проект става основа на бъдещата служба.
1998 – службата е учредена като проект за работа с млади хора. Разработва се програма за ранни интервенции, която съчетава индивидуалната грижа с интервенции в общността (училище, семейство и др.).
2001 – службата е регистрирана като частна практика. Експериментира се с предлагането на психично-здравни услуги като частна инициатива.
2002 – службата работи по проект на ПРООН за оценка на подходящи за младите хора здравни услуги. Част от екипа на “Аналитика” задълбочава уменията си в изследователската работа.
2003 – политиката на службата включва като приоритет изграждане на психотерапевтични програми от грижи.
2006 – стартира проект за психотерапевтична и консултативна работа с деца.
2009 – трима професионалисти от екипа на службата приключват продължително обучение по психоанализа и придобиват лиценз за независимо практикуване.
2010 – екипът на службата работи върху изграждане на обучителни семинари в областта на психоаналитичната психотерапия и психоанализата.