За нас

“Аналитика” е основана през 1998г., а през 1999 г. е регистрирана като лечебно заведение. Службата е вписана в регистъра на Министерството и Райония център по здравеопазване—София под №00002.

През първите пет години от съществуването си екипът на центъра разработва програми от грижи, които съчетават медицински, психосоциални и психотерапевтични услуги и имат за цел да подпомогнат млади хора в риск от тежка психична болест да възстановят пълноценния си живот.

Натрупаният опит ни доведе до убеждението, че емоционалното благополучие зависи от инвестирането в личността във всички фази на нейното развитие и стимулира екипа да отдели специално внимание към психотерапевтичните програми и услуги на службата.

Основната част от членовете на екипа продължиха да се специализират в методи на работа с емоционалния живот като психоанализата, които все още са малко разпространени в страната.

От 2003г. екипът на центъра се специализира в психоаналитична психотерапия и консултиране при емоционални проблеми и трудности в отношенията.

През 2006 г. в службата се планират нови проекти, свързани с превенция и лечение на емоционални разстройства, например психоаналитично консултиране на деца, програма по проблемите на безплодието и бременността и други.

Службата развива връзки с корпоративни клиенти, като далечната цел е да бъде разработена програма за хора, които срещат емоционални трудности в практикуването на предприемачество и на трудовата си роля.

След 2004г. основната част от екипа на службата се ангажира изключително с работа в областта на психоанализата.