д-р Майя Младенова

Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Завършила е Медицински Университет в София и има специалност по психиатрия. Съучредител е на център “Аналитика”. Преподава обектни отношения, динамично интервюиране и клинични умения на студенти в Нов български университет.

Участва в изследователски, приложни и обучителни проекти в областта на психичното здраве с български и международни екипи. Работи с хора с проблеми на личността, затруднения в изграждането на отношения, трудности в емоционалния живот и реализацията на творческия потенциал. Консултира клиенти със затруднения по повод на преживяна загуба.

Телефон за връзка:
0878 10 99 33

Електронен адрес:
mmladenova@analytica-bg.info

д-р Светлозар Василев

 

 

 

Обучаващ психоаналитик към Българското психоаналитично общество,специализирал в Холандия и Великобритания. Лекар - психиатър.

Предоставя психоаналитични консултации и психотерапия при кризи, емоционални и психични разстройства.

Телефон за връзка:

0888 97 83 69

Електронен адрес:

svetlozar.vassilev@gmail.com

 

Мария Енева

 

Психоаналитичен психотерапевт, член на Дружество за психоаналитична психотерапия и част от УС; член на Българска асоциация по психотерапия. Психолог, Магистър по психология на развитието, Магистър по клинична и консултативна психология.

Предоставя психоаналитична психотерапия и консултиране, работи с възрастни и деца по теми, свързани с предизвикателства в личностното израстване и развитие, с трудности в междуличностните отношения, с преминаването през възрастови и ситуативни кризи.

Телефон за връзка:

0888 88 72 78

Електронен адрес:

meneva@analytica-bg.info

Йоана Гочева

Магистър по Семейно консултиране от Нов български университет. Фамилен терапевт в обучение към Институт по фамилна терапия. Асоцииран член на Българска асоциация по фамилна терапия. 

Работи индивидуално и със семейства с теми, свързани с родителстването и емоционални затруднения. 

Телефон за връзка 

0888934745

Електронен адрес:

jgocheva@analytica-bg.info

Албена Моцева-Василева

 

 

Бакалавър по психология с магистърска степен по клинична социална работа. Специализира семейно консултиране към Института по Фамилна терапия.

Предоставя консултации на индивиди и семейства с трудности в емоционалния живот и взаимоотношенията.

Телефон за връзка:

0886 945634

Електронен адрес:

albena.n.vasileva@gmail.com

Надя Харизанова

 

 

Кандидат по психоаналитична терапия в София.

Предоставя психологическа помощ относно различни житейски трудности като страхове, тревожни състояния, депресия, загуби и др. Извършва консултации на теми, свързани с емоционални и личностни проблеми, повишаване на родителския капацитет и справяне с различни предизвикателства в отношенията. Има опит и в работата с хора, които са любопитни към себе си и желаят да разгърнат личния си потенциал, да придадат смисъл на определени свои поведения и да придобият по-осъзната представа за себе си.

Работи индивидуално с възрастни.

Телефон за връзка 

0886918775

Електронен адрес

nharizanova@analytica-bg.info