д-р Майя Младенова

Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Завършила е Медицински Университет в София и има специалност по психиатрия. Съучредител е на център “Аналитика”. Преподава обектни отношения, динамично интервюиране и клинични умения на студенти в Нов български университет. Участва в изследователски, приложни и обучителни проекти в областта на психичното здраве с български и международни екипи. Работи с хора с проблеми на личността, затруднения в изграждането на отношения, трудности в емоционалния живот и реализацията на творческия потенциал. Консултира клиенти със затруднения по повод на преживяна загуба.

Телефон за връзка: 0878 10 99 33 Електронен адрес: mmladenova@analytica-bg.info

д-р Светлозар Василев

Обучаващ психоаналитик към Българското психоаналитично общество,специализирал в Холандия и Великобритания. Лекар - психиатър. Предоставя психоаналитични консултации и психотерапия при кризи, емоционални и психични разстройства.

Телефон за връзка: 0888 97 83 69 Електронен адрес: svetlozar.vassilev@gmail.com

Мария Енева

Психоаналитичен психотерапевт, член на Дружество за психоаналитична психотерапия и част от УС; член на Българска асоциация по психотерапия. Психолог, Магистър по психология на развитието, Магистър по клинична и консултативна психология. Предоставя психоаналитична психотерапия и консултиране, работи с възрастни и деца по теми, свързани с предизвикателства в личностното израстване и развитие, с трудности в междуличностните отношения, с преминаването през възрастови и ситуативни кризи.

Телефон за връзка: 0888 88 72 78 Електронен адрес: meneva@analytica-bg.info

Йоана Гочева

Магистър по Семейно консултиране от Нов български университет. Фамилен терапевт в обучение към Институт по фамилна терапия. Асоцииран член на Българска асоциация по фамилна терапия.  Работи индивидуално и със семейства с теми, свързани с родителстването и емоционални затруднения. 

Телефон за връзка  0888934745 Електронен адрес: jgocheva@analytica-bg.info

Албена Моцева-Василева

Бакалавър по психология с магистърска степен по клинична социална работа. Специализира семейно консултиране към Института по Фамилна терапия. Предоставя консултации на индивиди и семейства с трудности в емоционалния живот и взаимоотношенията.

Телефон за връзка: 0886 945634 Електронен адрес: albena.n.vasileva@gmail.com

Надя Харизанова

Милена Иванова

Кандидат по психоаналитична терапия в София. Предоставя психологическа помощ относно различни житейски трудности като страхове, тревожни състояния, депресия, загуби и др. Извършва консултации на теми, свързани с емоционални и личностни проблеми, повишаване на родителския капацитет и справяне с различни предизвикателства в отношенията. Има опит и в работата с хора, които са любопитни към себе си и желаят да разгърнат личния си потенциал, да придадат смисъл на определени свои поведения и да придобият по-осъзната представа за себе си. Работи индивидуално с възрастни.

Магистър по Клинична психология

Кандидат по психоаналитична терапия.
Член на Дружество за психоаналитична психотерапия , член на дружеството на психолозите в България.

Предоставя психотерапия и консултиране, работи с възрастни и деца, които преживяват емоционални и междуличностни трудности.

 

Телефон за връзка  0886918775 Електронен адрес nharizanova@analytica-bg.info

Телефон за връзка:    0887 656883

 Електронен адрес