Екип

Майя Младенова

Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Завършила е Медицински Университет в София и има  специалност по психиатрия. 

Съучредител е на център “Аналитика”. Преподава обектни отношения, въведение в психоанализата, динамично интервюиране и клинични умения на студенти в Нов български университет. 

Участва в изследователски, приложни и обучителни проекти в областта на психичното здраве с български и международни екипи. Работи с хора с проблеми на личността, затруднения в изграждането на отношения, трудности в емоционалния живот и реализацията на творческия потенциал. Консултира клиенти със затруднения по повод на преживяна загуба.

Телефон за връзка:

0878 10 99 33

Електронен адрес:

mmladenova@analytica-bg.info

 

Мария Енева

Психолог, Магистър по клинична и консултативна психология, Магистър по психология на развитието. Предоставя психологическо консултиране и психотерапия.

Работи с теми свързани с родителстването и детското развитие, депресивни и тревожни състояния, емоционални и поведенчески проблеми и др.

Телефон за връзка:

0888 88 72 78

Електронен адрес:

meneva@analytica-bg.info

 

Йоана Гочева

Магистър по Семейно консултиране от Нов български университет. Фамилен терапевт в обучение към Институт по фамилна терапия. 

Работи със семейства с теми, свързани с родителстването. Предлага индивидуални консултации в подкрепа на емоционални затруднения, автономизация и самооценка.  

Телефон за връзка 

0888934745

Електронен адрес:

jgocheva@analytica-bg.info

 

Надя Харизанова

Магистър по Клинична социална работа. Семеен консултант в обучение към Институт по фамилна терапия – “България”.

Работи индивидуално, под супервизия. Консултира клиенти с различни емоционални и личностови проблеми, трудности при справяне с раздяла, повишаване на родителския капацитет и други.

Телефон за връзка:

0886 91 87 75

Електронен адрес:

nharizanova@analytica-bg.info

 

 

д-р Светлозар Василев – управител

Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Възпитаник е на Медицински Университет София, където работи като психиатър до 1998. 

Съосновател е на център “Аналитика” и от 1998г. е негов директор. Асистент е по психоаналитична терапия към Нов Български Университет. 

Има опит в работа с деца, клиенти с психоза и проблеми на личността. Работи в международни екипи и проекти фокусирани върху създаване на нови услуги в България. Предоставя психоанализа, психотерапия и консултации.

Телефон за връзка:

0888 97 83 69

Електронен адрес:

svassilev@analytica-bg.info