Психологично консултиране

Консултирането е метод за изясняване на ключови психологични проблеми, които оказват влияние върху индивида и неговото отношение със средата. То е полезен инструмент за работа с хора, за които разпознаването и анализирането на собствените затруднения е достатъчно, за да се справят със ситуацията.

Консултирането е подходящ подход в случаите, когато клиентите си поставят ясни и свързани с конкретна ситуация цели.Макар и с ограничено приложение от гледна точка на проблематиката и типовете личности, консултирането дава богати възможности от гледна точка на честотата и продължителността на контактите. Това го прави предпочитан избор за хора с динамичен живот и висока мобилност.

Координатор:

Йоана Гочева

Телефон за връзка:

0888 93 47 45

Психоанализа

Психоанализата е метод за постигане на разбиране и по-добро управление на несъзнаваните мотиви и страсти, които оказват влияние върху емоциите, житейските избори и мотиви и поведението на хората.

Тя е подходящ метод на работа в случаите, когато затрудненията са формирани в течение на индивидуалното развитие и са вплетени в характера и личността. Поради това този подход предполага продължителна психологическа работа (няколко години) с висока интензивност (4-5 сесии седмично).

Като основен материал за терапевтична работа се използват свободните асоциации, сънищата и непосредствените хрумвания на пациента в аналитичната ситуация тук и сега. Целта е установяването и разпознаването на връзките между начина, по който работи ума и индивидуалната история на конкретния човек, а също така и постепенно израстване отвъд ограниченията, които тази история му е наложила.

Център “Аналитика” е основан от двама от лицензираните от IPA аналитици в България. В случай, че в момента няма свободно място за започване на анализа, може да бъдете насочени към друг аналитик, да бъдете включени в книгата на чакащите или да бъдете насочени към психоаналитична психотерапия.

Справка с Международната психоаналитична организация можете да направите на следния адрес:

http://www.ipa.org.uk/Public/Roster.php?ID=4943&searchtext=&country=&city=&analyst-type=&member-language=&society= )

Координатор: 

д-р Майя Младенова

Телефон за връзка:

0878 10 99 33

Психоаналитична психотерапия

Психоаналтичната психотерапия използва откритието, че несъзнаваните психични процеси имат равностойна и понякога ключова роля за нашето функциониране. Тя е метод, чрез който може да се намери връзка както с осъзнатите, така и с несъзнаваните мотиви за нашето поведение. Този вид терапевтична работа е подходяща при затруднения в отношенията и постигането на собствена реализация и чувство за пълноценност в живота.

Психоаналитичната психотерапия представлява разговор, в който пациентът свободно назовава мисли, спомени, преживявания, сънища, а терапевтът го подпомага да открива техния многопластов смисъл и значение. Честотата на сесиите е от една до три седмично.

Възникнала като икономична алтернатива на психоанализата, психотерапията е подходяща при много състояния, за които класическата психоанализа се оказва твърде изискващ и неприложим за конкретния клиент метод на работа.

Координатор:

Мария Енева

Телефон за връзка:

0888 88 72 78

Записване на час за консултация

За да запишете час за консултация е нужно да направите предварителна заявка на личния телефон на всеки от консултантите на службата. В телефонния разговор ще бъдете поканени да опишете накратко повода за консултацията.

Вашата заявка ще бъде представена на екипно съвещание на службата и ще бъде избран най-подходящия за задачата професионалист от службата.

Заявка

Първият контакт става чрез разговор по телефона, в рамките на който се представя проблема и се уговаря час за консултация и оценка.

Оценка

Целта на оценката е да бъде взето решение относно най-подходящия вид психологична работа за конкретната проблематика и конкретните индивидуални особености. Продължителността на оценката е 2-4 сесии. По време на оценката от Вас ще се очаква да разкажете за проблемите си, за собствената си история. Оценката завършва с формулировка на поставените проблеми и препоръка за вида психологична работа, която предстои.

Екипно съвещание

Екипното съвещание е гарант за качеството на работата в службата. При получаване на Вашето съгласие, оценката се обсъжда в екипа. Препоръките се сверяват и се взима решение кой е най-подготвен да поеме работата с Вас. При избора на индивидуален терапевт се вземат предвид предпочитанията Ви.

Поемане на заявката

След приключване на оценката и назначаване на индивидуален терапевт службата се ангажира с работата с конкретния клиент.