Цените са изчислени към 01.03.2019г. и подлежат на осъвременяване.

Оценка                                  - 60 лв.

Семейна консултация          - 60лв.

Психотерапевтична сесия

- с психоаналитик               - 60 лв.

- с терапевт - консултант     - 50 лв.

Психоаналитична сесия        - по договаряне

От 2006 г. службата няма договор с НЗОК, поради отсъствието на финансиране на психотерапевтични услуги.

Отстъпки в цените се договарят при всеки индивидуален случай, като решение за продължителността и размера на направената отстъпка се взема след обсъждане от екипа на службата.