Цените са изчислени към 01.01.2024г. и подлежат на осъвременяване.

Оценка                                        - 80 лв.

Семейна консултация             - 80лв.

Психотерапевтична сесия

  • с психоаналитик                                       - 70 лв.
  • с психоаналитичен психотерапевт       - 70 лв.
  • с терапевт - консултант                          - 60 лв.

Психоаналитична сесия                              - по договаряне

От 2006 г. службата няма договор с НЗОК, поради отсъствието на финансиране на психотерапевтични услуги.

Отстъпки в цените се договарят при всеки индивидуален случай, като решение за продължителността и размера на направената отстъпка се взема след обсъждане от екипа на службата.