Цени

Цени на услугите
Цените са изчислени към 01.03.2019г. и подлежат на осъвременяване.
 
Оценка                               – 60 лв.
 
Семейна консултация          – 60лв.
 
Психотерапевтична сесия     
 
– с психоаналитик                – 60 лв.
 
– с терапевт – консултант     – 50 лв.
 
Психоаналитична сесия        – по договаряне
 
 
От 2006 г. службата няма договор с НЗОК, поради отсъствието на финансиране на психотерапевтични услуги.
 
Отстъпки в цените се договарят при всеки индивидуален случай, като решение за продължителността и размера на направената отстъпка се взема след обсъждане от екипа на службата.